Sunday, June 7, 2009

Nota untuk Paksu.....

Nota dari anak saudaraku Irsyad untuk paksunya....

Aku yakin dia tidak bermaksud untuk membuat maksunya sedih, dia menulis nota ini kerana seperti maksunya, tentu pada saat ini dia juga sangat terasa kehilangan paksunya...

No comments: